mercredi 20 octobre 2010

Kiwo, 50an nan Sevis Kris la...An nou fete l nan renmen!

Kiwo, 50an nan Sevis Kris la...An nou fete l nan renmen!

Port-au-Prince, le 18 octobre 2010

PROGRAMME DE LA CLOTURE DE LA CELEBRATION DU JUBILE D’OR AU NIVEAU NATIONAL :
• 30-31 OCTOBRE 2010 : CERCA-CARVAJAL : INAUGURATION DU MONUMENT 50 ANS KIRO D’HAITI
• 11-14 NOVEMBRE 2010 : CONGRES NATIONAL, FOIRE NATIONALE, MATCH DE FOOTBALL INTERDIOCESAIN, MARCHE PACIFIQUE, GRAND-MESSE.
Concerne : Informations et Invitation Concernant la célébration du jubile d’or du Mouvement Kiro d’Haïti

Dans le cadre de la réflexion initiée depuis l’an 2005, au sujet de la préparation pour la célébration du jubilé d’or du Kiro en Haïti, nous avons compris la nécessité d’organiser des activités visant à revitaliser notre identité comme disciples missionnaires du Christ (XP, Kristos) au sein d’un mouvement catholique engagé dans l’éducation parascolaire.

Apres avoir organisé plusieurs activités depuis 2006(telles que séminaire national 2007, lancement médiatisé du jubilé d’or du Kiro(2007), Bivouac national(2008), Congrès diocésains(2009), nous prévoyons, cette année 2010 malgré le tremblement de terre du 12 janvier dernier -qui nous a arraché 70 membres kiros-, inaugurer le Monument 5o ans Kiro, le 30-31 octobre 2010, avec la participation de 5 kiros par diocèse, dans la ville de Cerca-Carvajal où il a pris naissance en 1960.

Nous comptons aussi organiser un congrès national avec la participation de 2o représentants kiros par diocèse du 11 au 14 novembre 2010, à Port-au-Prince (au Prénoviciat des Missionnaires de Scheut, Tabarre 10(11-12), et à l’Ecole de Saint Louis de Gonzague (12-14), Delmas, 31). Pendant ce congrès national, nous organiserons une foire nationale (11 novembre 2010 Saint Yves, Delmas 5, 12-14 novembre 2010, Ecole Saint Louis de Gonzague, Delmas 31 et 33) avec les produits artisanaux et alimentaires venant de tous nos différents départements. La fin de ce congrès sera marquée par une marche pacifique des participants à ce congrès national (14 novembre 2010, 8h30’ a 11h 00 am), et des kiros de Port-au-Prince, et une grande messe d’action de grâces, 14 novembre 2010, à la Chapelle de l’Ecole de Saint Louis de Gonzague, à 11 h oo’ am.

Nous comptons beaucoup sur votre présence tant réconfortante pour concélébrer la messe de la clôture de la célébration du jubilé d’or du Mouvement Kiro au niveau national. Célébrer ou fêter les 50 années du Mouvement Kiro d’Haïti est pour nous une occasion en or de réaffirmer notre mission d’accompagner les enfants et les jeunes selon les principes de l’Eglise et de l’Etat, et de faire d’eux des agents de formation et surtout de construction d’une société nouvelle dans laquelle ils prennent à cœur leurs responsabilités pour mieux préparer leur avenir.

Tèm nou chwazi pou selebrasyon sa a: Kiwo, 50 an nan sèvis Kris la…Annou fete l nan Renmen!
Nap tann ou, vin fete ak nou bèl mèvèy Bondye a fe pou nou an! Pou tout enfòmasyon, rele nan 37322190, 37268954,36836158,37360127

Mouvement Kiro d'Haïti 1960-2010/ Jubilé d'or 56, Angle Rues Piquant et Lamarre B.P. 19252, Port-au-Prince, HT 6112, HAITI ( W.I) Tel. + (509)/732 2190/657 99 12

dimanche 21 mars 2010

Mesaj Kiwo Nan Okazyon Tranbleman te 12 janvye 2010

Mesaj Mouvman kiwo nan okazyon katastwòf 12 janvye 2010 la

Zanmi kiwo nou yo nan kat kwen peyi a, Monseyè nou yo, Pè nou yo, relijye nou you ak relijyez nou yo, zanmi ak paran kiwo nou yo, frè nou yo ak sè nou yo, nou salye nou nan non Jezi Kri gran chèf nou.

Depi 12 janvye 2010, peyi d’Ayiti twouve l nan yon sitiyasyon pèsonn moun pat espere, yon sitiyasyon ki simen latwoublay nan kè tout moun. Pèsonn moun pat epanye nan gwo katastwòf natirèl sa a. Anndan Legliz nou an, nou pèdi Monseyè Joseph Serge Miot, ki te yon gran kiwo pou tout soutyen li te pote ak tout kè li pou Mouvman Kiwo a. Nou pèdi tou anpil Pè, Mè ak anpil fidèl kretyen katolik ak anpil lòt frè ak sè nou yo nan gwo trajedi sa a.

Jounen jodi a nou menm nan Mouvman Kiwo d’Ayiti nou viktim anpil, paran kiwo, zanmi kiwo yo, sila yo ki te konn soutni Mouvman Kiwo a, san konte manm kiwo nou yo, soti nan seksyon piti (tanbou etensèl) rive nan kò dirijan toupatou nan dyosèz nou yo, sitou nan dyosèz Pòtoprens, Jakmèl san bliye Dyosèz Okay kite inonde yon mwa aprè. Devan tout sitiyasyon difisil sa yo lavi pa fini, malgre nou viktim, nou kanpe pou nou di: ‘’ Lavi pa fini’’. Nou menm ki rete nou dwe kontinye misyon nou kòm bon kretyen katolik batize.

Se pou sa nou menm kiwo, nou dwe reveye n pou lavi boujounen. Se vre nou menm nan Mouvman kiwo nou viktim, men nou pa ka rete endiferan devan sitiyasyon sa a, kòm patizan Kris la. Nou pa dwe rete chita ap gade, nou dwe pote kole pou frè ak sè nou yo soti nan move pa yap viv jodi a. Sonje deviz nou ki se “viv pou sèvi”.

Nan sans sa a nap mande pou dirijan yo ankadre timoun ak jèn yo, pou reveye yo nan mete aktivite anndan gwoup yo, yon fason pou ya l’fè solidarite ak timoun, ak jèn yo ki nan abri pwovizwa yo, tankou vizite yo, fè reyinyon ak yo, bay yo bon jan konsèy, bon jan enfòmasyon ak ankourajman pou yo rive pran fòs.

Mouvman kiwo a ap pwofite sikonstans sa a pou l mande tout moun ki gen reskonsabilite nan peyi a, pou yo pran angajman tout bon vre nan:
1. Asire yon lojman solid pou tout moun ki pèdi kay yo, sila ki nan abri provizwa yo.
2. Asire manje pou tout viktim yo, pandan l ankouraje pwodiksyon nasyonal sitou agrikòl la pou pèmèt peyizan nou yo jwenn bon jan zouti ak teknik agrikòl, pou tè a kapab pwodwi plis manje pou soulaje pèp la. Konsa nou pap bezwen konte anpil sou manje ki soti lòt bò.
3. Mete lekòl nasyonal sou pye kote Leta ak tout patnè li yo, kap travay nan edikasyon, pral kolabore ansanm pou tout timoun ak jèn yo nan peyi a rive benefisye yon sèl mòd edikasyon gratis san pati pri.
4. Defini prensip ak nòm pou bati kay solid nan peyi a, fè enspeksyon tout kay ki pa kraze yo nan peyi a epi bay ouvriye nou yo tankou enjenyè, mason, chapantye bonjan fòmasyon pou yo rive bati kay ki solid pou pèp la sispann viktim lè gen siklòn, inondasyon, tranbleman tè, elatriye.
5. Ede moun yo reprann oubyen jwenn travay, ak bon jan swen medikal ak akompayman sikolojik.
6. Pran mezi ki nesesè pou konbat tout fòm enjistis, koripsyon, ensikirite,vyolans ak inegalite nan sosyete a.
6. Pran yon desizyon dEta ki pou pèmèt tout moun jwenn gratis tout pyès yo ki pèdi nan Tranbleman tè 12 janvye a tankou: Batistè, Ak maryaj, Kat didantite,Ak desè, Papye tè, Paspò, elatriye.


Pou nou fini nap mande, pou nou tout fè solidarite yonn ak lòt nan lapriyè, nan renmen pataj ak nan sèvis tout frè ak sè nou yo ki viktim. Se pou nou yonn ankouraje lòt pou lavi a kontinye boujonnen yonn pou lòt nan peyi a. Ann travay ansanm pou nou bati yon lòt Ayiti kote nou tout se frè ak sè nou ye, kote tout moun jwenn sa yo bezwen pou viv pi byen. Se pou Bondye lavi a kouvri nou anba manto lagras li pou nou kapab kenbe fèm nan misyon nou kòm kretyen batize.

Kiwo reveye w… Pou lavi boujonnen!

Mesaj sa a fèt nan okazyon evènman 12 janvye 2010.

Kouraj ak tout kiwo!

Nan non Mouvman Kiwo Ayiti

Pè Alexandre Kakolo Beya, cicm
Omonye Nasyonal

samedi 13 mars 2010


SITUATION ET PLANIFICATION DES ACTIVITES DU MOUVEMENT KIRO D’HAITI APRES LE SEISME DU 12 JANVIER 2010

I. Introduction
Le tremblement de terre du 12 janvier n’a épargné personne directement ou indirectement. C’est ainsi que le Mouvement Kiro d’Haïti a été durement frappé par ce séisme dans les zones de Port-au-Prince, de Léogane, de Ti Goave, de Croix-de-bouquets, de cabaret et de Jacmel. Plusieurs kiros ont fait de leur mieux pour sauver plusieurs personnes retenues dans les décombres. Plusieurs kiros ont pu assister les victimes dans les services tels que la Croix Rouge.
1. En termes de perte en vies humaines, plusieurs kiros sont décédés dans les groupes locaux à travers toutes les zones touchés. Le bilan que nous avons actuellement fait état :
• De 66 morts :
Groupes kiros/ Diocèse Nombre des décès
Sainte Marie/Canapé-vert 15
Saint Gérard/ Carrefour-feuilles 3
Guadalupe/ Carrefour 3
Christ-Roi / Bourdon 3
Saint Michel/ Fontamara 3
Sacré-Cœur/ Turgeau 3
Saint Joseph/ Centre Ville 1
Saint Martin Delmas 3
Sainte Bernadette/Martisan 2
Cathédrale de Port-au-Prince 3
Altagrace/ Delmas 1
Immaculée Conception/ Cite Soleil 3
Sainte Rose/leogane, gressier 9
Kiros de Gonaïves étudiants a P-au-P 11
Kiros de Lavout étudiants a Jacmel 3
Total/ partiel 66
• De plusieurs kiros qui ont perdu les membres de famille : parents, frères et sœurs, tantes, oncles, amis, et parents en général. Parmi les 18 membres du Secrétariat National kiro: deux ont perdu leurs épouses, et un a perdu son père.
• De plusieurs kiros blessés, beaucoup d’entre eux ont été amputés.
• De Plusieurs kiros dont les membres de famille qui sont blessés.
• De plusieurs kiros dont les maisons se sont effondrées complètement ou partiellement ou encore qui présentent beaucoup de fissures. 4 membres du Secrétariat National Kiro ont complètement perdu leurs maisons.
• De plusieurs kiros qui ont quitté la ville de Port-au-Prince pour aller dans les provinces. Cela explique le fait qu’il est difficile présentement d’avoir un bilan définitif de tous les kiros victimes. Nous ne pouvons pas confirmer le décès des kiros dont nous n’avons pas encore eu des nouvelles surtout dans les groupes kiros.
2. Les bâtiments du Secrétariat National Kiro a résisté au tremblement du 12 janvier dernier mais présente quelques fentes à l’intérieur. Nous comptons procéder au renforcement de ce bâtiment sur base d’une expertise d’un ingénieur et sur base de nouvelles mesures gouvernementales concernant la fameuse reconstruction tant attendue.
3. Le bâtiment abritant le bureau du Comité diocésain de Port-au-Prince s’est effondré complètement. Il est situé dans un des buildings de l’Archevêché de Port-au-Prince. Malheureusement le comité de Port-au-Prince n’a rien récupéré de ce bureau. Ce bureau compte un bureau de travail, plusieurs documents et matériels kiros, plusieurs chaises, un ordinateur, une imprimante, un risographe, deux classeurs, plusieurs matériels de cuisine (assiettes, cuillères, fourchettes, couteaux, casseroles, etc.) pour les différentes activités.

II. Apres le tremblement de terre du 12 janvier 2010, voici les premières actions du Mouvement Kiro d’Haïti.
• Réunions avec les représentants des groupes kiros de Port-au-Prince pour faire état de la situation et planification.
• Visite à Léogane, Petit- Goave, Jacmel.
• Mobilisation de tous les kiros a travers le pays pour qu’ils soient prêts à rendre service dans les abris provisoires.
• Participation à une rencontre avec la commission gouvernementale pour recenser les abris provisoires et faciliter l’acheminement de l’aide aux victimes.
• Participation à l’enterrement de Monseigneur Serge Miot, archevêque de Port-au-Prince et comme grand défenseur du Mouvement Kiro d’Haïti dans son ministère épiscopal. C’était pour nous une occasion de réunir plus de kiros afin d’avoir les nouvelles de tous les groupes et inviter les kiros à jouer leur rôle au service de la société et surtout des victimes.
• Visite de toutes les 9 régions que compte l’archidiocèse de Port-au-Prince :
1. Région A : Léogane, Gressier, Signeau, Chalat, etc.
2. Région B : Sacre Cœur Turgeau, Sainte Marie Canapé-vert, Christ-Roi Bourdon, Sainte Anne Centre Ville
3. Région C : Pétion-ville, Routes-Frères, Sainte Thérèse, Zone Kenscoff etc.
4. Région D : Zone Delmas.
5. Région E : Cite Soleil
6. Région H : Croix des Bouquets
7. Région I : Cabaret
8. Région G : Carrefour, Carrefour-feuilles, Martisan, etc.
• Participation de plusieurs groupes dans les services (nourriture, eau, tentes) aux victimes dans leurs zones respectives ( Lilavois, Signeau, Ganthier, Christ-Roi, etc.)
• Participation de plusieurs kiros dans les autres initiatives d’assistance, Ministères jeunesse et sport, Comités des nettoyages des quartiers et des rues ( Martissant, Carrefour feuilles, Carrefour, etc).
• Distribution des 800 tentes du Mouvement Kiro d’Haïti aux victimes a Port-au-Prince, Croix des Bouquets, Léogane, Petit- Gôave, Jacmel, Cayes.
• 3 assemblées générales du Secrétariat National Kiro et deux rencontres avec le Comité diocésain de Port-au-Prince
• Rencontre avec le comité national des Scouts d’Haïti ou nous avons pris un engagement pour travailler ensemble dans les abris provisoires. Ils sont intéressés a notre projet d’acquérir un terrain et sont prêts a partager ce terrain avec nous parce que nous leur avons fait cette proposition. Nous sommes engagés à travailler ensemble et a inviter d’autres mouvements de jeunesse comme la Jeunesse Adventiste et a créer une confédération des mouvements de jeunesse d’Haïti pour mieux faire attendre notre voix pour le bien du pays.

III. Planification des activités du Mouvement Kiro après le 12 janvier de 2010

1. Mobilisation des kiros pour les services de nettoyage dans les abris provisoires et Formation des déplacés pour qu’ils apprennent à soigner les abris provisoires ou ils restent. Près de 100 kiros sont déjà engagés dans ces services de nettoyage dans plusieurs abris provisoires ou ils ont développé une certaine proximité avec les gens qui y vivent. C’est un travail qui se fait bien parce que certains Kiros qui y vivent aussi comme déplacés et victimes.
2. Formation des 180 kiros dirigeants en raison de 20 par région dans l’archidiocèse de Port-au-Prince en trois étapes :
• Formation psychologique en vue d’accompagner les victimes dans les abris provisoires, cette formation se fera avec un psychologue. Nous disposons déjà d’un guide pour accompagner les victimes après le séisme : Reyaksyon komen nan estres ak konsey pou swiv,
• Organisation d’une formation pré-désastre et pos-désastre avec les Scouts et le Ministère de la Jeunesse et des Sports et de l’Action Civique et la Croix Rouge haïtienne pour permettre a tous ces jeunes d’être utiles auprès des victimes dans les abris provisoires et d’être prêts pour d’autres éventuelles catastrophes.
• Formation pédagogique selon les directives du Mouvement Kiro pour qu’ils soient présents au niveau des abris provisoires et qu’ils y organisent des activités d’animation avec des chants, des danses, des jeux, de façon a être plus près de gens et a communiquer avec eux, et aussi pour qu’ils puissent jouer avec les enfants qui sont dans les abris provisoires, selon la pédagogie du Mouvement Kiro : permettre a tous les enfants quelque soient leurs condition physique, sociale, raciale, de participer a cette grande activité de formation et de détente. Les aider à faire des petites productions artisanales ou artistiques.
3. Aider les enfants avec les notions de la connaissance générale pour rafraîchir leurs mémoires et les préparer à la rentrée des classes dans les écoles.
4. Aider les déplacés à avoir des tentes. Faire des démarches pour trouver de la nourriture, de l’eau et des tentes pour les nécessiteux.
5. Revivre le tremblement de terre avec les enfants a partir d’un matériel que nous disposons (le tremblement de terre dans les caraïbes) afin de les aider à dépasser le stress cause par le séisme du 12 janvier dernier.
6. Lutter contre la désinformation dans les abris provisoires, chercher à faire passer les informations gouvernementales, internationales pour que les gens cessent de paniquer devant toutes les fausses rumeurs qui se propagent partout.
7. Soutenir les groupes kiros des Cayes qui sont responsables d’un centre qui abrite les déplacés venant de Port-au-Prince.
8. Assister dans la mesure de nos possibilités et de dons à tous les membres kiros victimes surtout ceux du secrétariat national et du comité diocésain de Port-au-Prince.
9. Trouver un local pour le comité diocésain de Port-au-Prince et l’équiper pour la reprise de ses activités.
10. Soutenir les kiros de Jacmel avec leur aumônier, le père Philippe Désiré qui organise des sessions d’accompagnement psychologique pour les victimes avec un repas chaud.
11. Rassemblement de tous les kiros de Port-au-Prince pour les activités d’animation et d’encouragement : Messe, activités culturelles et sportives, des jeux, des concours de danse, de génie, de talents.
12. Construction d’un monument a Cerca Carvajal pour les 50 ans du Kiro en Haïti.
13. Organisation du Congres National en novembre 2010.
14. Participation du Kiro a l’assemblée générale Fimcap 2010.
15. Rencontre nationale avec les représentants de tous les comités diocésains kiros.
16. Garder le contact avec Chiro Belgique et d’autres organisations qui veulent nous soutenir dans toutes ces activités.• Voila en résumé les activités que le Mouvement Kiro est entrain d’apprendre ou compte entreprendre pour porter sa part dans la reconstruction du pays on ne peut nécessaire.
• Votre support, si minime qu’il soit, nous aidera grandement dans tous nos efforts pour une Haïti nouvelle. Si vous êtes intéressé a aider le Mouvement Kiro, vous pouvez nous contacter sur kiro.haiti@hotmail.

MODOD MAS 2010: KIWO REVEYE OU...POU LAVI BOUJONNEN!

Mouvement Kiro d’Haïti

Tel. +(509)36579912/37322190/