jeudi 10 avril 2008

PROJET DU JUBILE D'OR DU MOUVEMENT KIRO D'HAITIPwojè Mouvman Kiwo a pou 50 tan


Nan nivo Nasyonal:

1 - Raf nasyonal 2007 – 2008
- Chak antite ap bay yon prim,ap gen 10 prim.
2 – Bivwak nasyonal 2008
- Rankont ak lòt mouvman yo .
- Patisipasyon nan Kanaval 2008- 2010 lye an se Jakmèl -Pòtoprens
3 – Maraton nasyonal 2009
4 – Fwa nasyonal 2009
Konkou kiwo kilti (Mis, dans, chan elt)
5 – Tounen nasyonal nan Sendomeng 2009-2010
6 – Kongrè nasyonal 2010
7 – Fanfa kiwo alontèm.

Dyosèz Pòtoprens

1- Retrèt pou tout animatè kiwo yo (2008) sou tèm sa yo :
- M se kretyen e mwen se kiwo.
- Ann retounen nan sous la (2008)
2 - Deba ant kiwo ak eskout kòm 2 mouvman jèn (2008)

3 – Match foutbòl ant kiwo ak eskout (2008)

4 – Rebwazman 2008 - 2009

5 – Kongrè dyosezen 2009

6 – Pelerinaj (Sèka kavajal 2009)

7- Kiwo sekou (2008 - 2009)

9 – Fwa dyosezen (2008)

Dyosèz Okay

- Mete kanpe plizyè gwoupe fòmasyon pou lòt gwoup ki deja egziste yo.
- N’ ap òganize 2 mini kongrè :
a) youn ap fèt sou zòn lakot nan fen ane 2008 la.
b) Lòt la ap fèt nan Nip nan fen ane 2009 la.
- N’ap òganize yon kongrè dyosezen nan plèn okay nan fen 2009 la .
- Konkou chan ak tèm ane a.
- Emisyon Radyo sou aktivite kiwo a fè depi li rive nan dyosèz la.
- Yon wikenn espozisyon kiwo, sware kiltirèl ak yon mès nan katedral la.


KDK Gonayiv + Komite 50 tan Gonayiv

- Prepare flyers au niveau national
- Spot national
- Rafle diosezen : tirage jou fèt Kris Wa 2007 la.
- Konkou Miss Kiwo
- Kongrè
- Championat basket ball
- Fòmasyon de miz a nivo pou tout dirijan(t) yo.
- Rebwazman
- Aktivite kiltirèl : Konkou chan, teyat elatriye.
- Emisyon nan radyo
- Marche apre chak mès fèt Kris Wa : 2007- 2008 - 2009 – 2010
- Concert.

Dyosèz Ench

1 – Kongrè rejyonal
2 – Yon rasanbleman dyosezen kote ap genyen kèk aktivite kiltirèl
3 – Emisyon radyo
4 – Raf dyosezen
5 – Yon toune ak tout dirijan yo kiwo nan dyosèz la a Santo Domengo

Dyosèz Jakmèl

Nov 07 – avril 08 : Emisyon, Spòt, Fòmasyon lòt gwoup, fòmasyon konplemantè, vizit,
mès, rechèch dè semans pou pepiniyè.

Mai 08 - Aout : Rebwazman

Juin – Jiyè : Preparasyon bivweak plis travo pratik , prepparasyon pou fwa a.

Nov – 09 : Preparasyon pou kongrè rejyonal.

Fevriye 09 : Kongrè tyòt

Fevriye – Mas 09 : Kongrè Grigri Reyalizasyon kongrè pou pak

Mai - Aout 09 : Kontinite rebwazman an

Jen – Jiyè 09 : bivwak , mini fwa dyosezen : pwodwi natirèl et atizanal.

Dyosèz Okap

- Vizit ak fòmasyon pou tout
Dirijan(t) ak manb yo
- Mete nouvo gwoup lokal + retrèt
- Kan dyosezen, Kan rejyonal (2008 – 2009)
- Chanpyona foutbòl (2008 – 2009)
- Aktivite kiltirèl tankou : teyat, bal, sinema (2008 – 2009)
- demach pou trouve yon tèren pou konstwi yon sant dyosezen (2008 – 2010)
- Yon Fanfa dyosezen
- Demach enstwiman a pèkisyon (2008 – 2010)
- Emisyon nan radyo, televizyon, jounal, pankat piblisite nan mobil, bandwòl (2009 -2010)
- Rebwazman a travè tout dyosèz la.

Dyosèz Pòdpè

1 – Aktivite kiltirèl e fòmasyon pou jèn kiwo nan dyosèz la.

2- Emisyon sou radyo nan tout dyosèz la nan moman fèt Kris wa e aprè fèt la.

3 – Rali jenès kiwo nan fawès la nan fen ane 2007 la.

4 – Rali jenès kiwo nan zòn lès la nan fen ane 2008 la.

5 – Yon kongrè Dyosezen pou tout kiwo nan dyosèz la nan fen mwa dawou 2009.

Dyosèz Fòlibète

1 – Chanpyona : Disiplin, foutbòl, volebòl, atletis (Jen- nov 09)
2 – Emisyon Radyo nan 2 estasyon pawòl devi ( Fòlibète – wanament)
3 – Kris Wa rejyonal pou ouvri 50 tan (2007 – 2010)
4 – Lansman komite Ansyen Kiwo nan dyosèz la, rejyon yo, pawas yo (2007)
5 – Relansman fondasyon kiwo nan pawas Opèch(2008)
6 – Semi bivwak pa rejyon (2008 -2009 )
7 – Rasanbleman kongrè 50 tan nan pawas Opèch (2010 –4 jou)

Aucun commentaire: